Trăm Thương Ngàn Nhớ cover
Trăm Thương Ngàn Nhớ cover

Trăm Thương Ngàn Nhớ Lyrics Meanings
by Vu Khanh
feat. Huong Lan

1

Trăm Thương Ngàn Nhớ Lyrics

Mất anh rồi xa anh rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về
Về với ai

Một người đi một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước em âu sầu
Anh ở đâu

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao không nói
Ra đi không một lời để buốt giá tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người

Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây em dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu

Mất anh rồi xa anh rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về
Về với ai Một người đi một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước em âu sầu
Anh ở đâu

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao không nói
Ra đi không một lời để buốt giá tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người

Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây em dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu

Mất anh rồi xa anh rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về
Về với ai

Writer(s): PHUNG DINH LAM
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Bryce Vine

0

96
by Zedd, Elley Duhé

0

43