Mayeh

Mayeh Lyrics Meanings
by Vuyo Brown

3

Mayeh Lyrics

Ad-libs

Ngidiniwe
Ngifun' ukubuya kuwe
Lapho engithandwa khona
Ngaphanda phandle
Konke
Kuyize uma ngingenawe

Okusalayo mina kuwe nganele
Ngixolele
Oh bengingazi
Ngilusana owa
Inhliziyo yami
Ayiyo eyami
Oh bengingazi ngilusana owa

Hamba nhliziyo yami
Buyel'ekhaya
Xola soka lami

Ngicel' ungesule inhloni
Ngicel' ungesule inhloni
Ngiyesaba khona ukubuyel' ekhaya
Ngicel' ungesule inhloni
Ngicel' ungesule inhloni
Ngiyesaba khona ukubuyel' ekhaya

Hamba nhliziyo yami
Buyel'ekhaya
Xola soka lami

Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa

Writer(s): Nokufeza Ngwenya
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Mayeh Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Mayeh".

End of content

That's all we got for #

What Does Mayeh Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

115
Hot Tracks
21
by Polo G

0

224
Recent Blog Posts