رعشة قلبي
رعشة قلبي

رعشة قلبي Lyrics Meanings
by Waed

رعشة قلبي Music Video

رعشة قلبي Lyrics

رعشة قلبي معاك بنسى الدنيا واللي فيها
طول ما انا انا وياك .. بنسى همومي وبداريها
اه اه اه حبيبي حبيبي حبيبي

طول ما انا جنبك .. تصفى عيوني .. تشفي جنوني
والروح عشقاك
طول ما انا جنبك .. عمري بيحلى .. قلبي بيهوى
ويدوب في هواك
انا عمري وخلاصي وافراحي معاك
وكل معاك
حبيبي حبيبي حبيبي

Writer(s): Fouad Yousef
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

رعشة قلبي Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "رعشة قلبي".

End of content

That's all we got for #

What Does رعشة قلبي Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

1

669
Hot Tracks

0

453

1

2K
Recent Blog Posts