Wyclef Jean Carnival cover

Carnival
by
Lyrics and Meaning


Ratings


Carnival Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Si gen nèg ki nan bal lan(uh-huh, uh-huh, uh-huh)
ki santi fi an se tèt pou li ye(uh-huh, uh-huh, uh-huh)
E ou santi ke ou pagen peche, ou mèt kalonnen poul lan ak kout ròch
Kade fi kap pran ròch(kadeeeee ròch), kade fi kap pran kout ròch
Verse 2
Original lan, original lan, original la, men orginal lan
Original lan, original lan, original, Ti Mano original lan
Original lan, original lan, original, Refugee orginal lan
Original lan, original
Surprise, it's Sweet Mickey y'all
Verse 3
Si nou te jwe Konpa, se konsa nou ta mate
Matin, midi, swa New York ta yon kanaval
Si nou te jwe Konpa, si nou te Mate zo, Se konsa li ta sonnen
Lè nou pral fè bal, pagen kote pou nou met moun
Verse 4
Ankò
Mwen pavle tèt poul, mwen pavle Kentucky Fried Chicken(oh ho)
Mwen pavle sis piece nugget, on fam Ayisyen mwen bezwen sou kotem(tanpri souple)
Mwen pavle bagay ki hmm... mwen pavle chinese food
Mwen pavle sis piece nugget, on fam Ayisyen mwen bezwen so kotem(tande)
Fam Ayisyen, nou konnen nou se nimero en
Pa okipe nou si yap mete nou nan zin(zin)
Jalouzi ap fè kankou nou yo se Kayen, en-en, en-en
Vendredi aprèmidi nou prale nan cinema
Aprèsa nou pral danse Konpa
Jacob
Verse 5
Woy, woy woy woy
Depi se Taniz mache, koute loraj la gronde
Kade la paye-a soukwe, koute se chyen ra jape
Depi se Taniz mache, kade latè-a soukwe
Koute loraj la gronde (RETIRE MENW NAN PÒCH MWEN!)
Verse 6
Si yon fanm, andidan, ki trouve nom se dimi frè chyen fè (uh huh)
Si pe jire he pa janmè peche, a lò fèy bwan la kouse - ak kout ròch
Verse 7
Gade nèg kap pran ròch, mezanmi (ròch)
Gade tout nèg kap pran ròch nan bal-lan (ròch)
Tout nèg sa yo ap pran kout ròch(ròch), roy
Original lan, original lan, original la, men orginal lan(kòk la vole manman poul la)
Original lan, original lan, original la, men orginal lan(kòk la vole manman poul la)
Original lan, original la, original, all-star original lan(kòk la vole manman poul la)
Original lan, original la, MACHE
Verse 8
Mwen pavle tèt poul, mwen pavle Kentucky Fried Chicken
Mwen pavle sis piece nuggets, on fam Ayisyen mwen bezwen sou kotem (ankò)
Mwen pavle chinese food, mwen pavle bagay ki hmm
Mwen pavle sis piece nuggets, on fam Ayisyen mwen bezwen sou kotem (tande)
Fam Ayisyen, nou konnen nou se nimero en
Pa okipe nou si yap mete nou nan zin (zin)
Jalouzi ap fè kankou nou yo se Kayen, en-en, en-en
Vendredi aprèmidi nou prale nan cinema
Kisa nou pral gade
Timari, mape vin chachew nan Jaguar
Apresa nou pral mange diri a omar
Li gade mwen, li tonbe ri "haha"
Yon men manyen mwen nan do, Le mwen gade
E te papal' - papal' rale yon zam men mwen men pat kouri
Mwen di, "poukisa papi wap fè jalouzi, se piti fi'w ki fèm fè belle"
Li di, "sesa kadav ou deja ap tan ou nan simityè

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts