Strange Highways cover

Strange Highways Album
by Dio

1993
2:15
11 Tracks
10 Lyrics