Something for Everybody cover

Something for Everybody Album
by Elvis Presley

1961
26:45
12 Tracks
10 Lyrics