Gordon Jenkins & His Orchestra cover

Gordon Jenkins & His Orchestra Album
by Gordon Jenkins

1949
8 Tracks
3 Lyrics