I Love Everybody cover

I Love Everybody Album
by Lyle Lovett

1994
47:29
17 Tracks
16 Lyrics