I'm In The Mood For Love cover

I'm In The Mood For Love Album
by Eddie Fisher

1952
12 Tracks
8 Lyrics