Girls! Girls! Girls! cover

Girls! Girls! Girls! Album
by Elvis Presley

1962
29:25
13 Tracks
11 Lyrics