Love Tara cover

Love Tara Album
by Eric’s Trip

1993
37:08
15 Tracks
6 Lyrics