Black Jazz cover

Black Jazz Album
by Glen Gray

2012
22 Tracks
2 Lyrics
Listen!
Share!

Black Jazz Tracklist

1
Copenhagen
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:35

0

0
2
New Orleans
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:08

0

0
3
Can't We Be Friends
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:42

0

0
4
Loveless Love
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:45

0

0
5
White Star Stomp
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

1:58

0

0
6
Shadows of Love
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:10

0

0
7
Night and Day
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:31

0

0
8

3:08

0

0
9
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:35

0

0
10
Dixie Lee
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:58

0

0
11
Tired of It All
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:11

0

0
12
Limehouse Blues
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:23

0

0
13
Walkin' the Dog
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:45

0

0
14
The Continental
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:21

0

0
15
Linger Awhile
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:54

0

0
16
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:21

0

0
17
I Got Rhythm
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:06

0

0
18
My Man
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:04

0

0
19
Under a Blanket of Blue
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:11

0

0
20
Limehouse Blues - Alternate Take
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

3:23

0

0
21
Stompin' Around
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:24

0

0
22
Dixieland Band
by Glen Gray, Casa Loma Orchestra

2:41

0

0

Related Albums