Wendy Moten cover

Wendy Moten Album
by Wendy Moten

1992
45:08
10 Tracks
4 Lyrics