Glenfinnan (Songs of the '45) cover

Glenfinnan (Songs of the '45) Album
by Capercaillie

2008
36:08
9 Tracks
Listen!
Share!

Glenfinnan (Songs of the '45) Tracklist

1
Òran do Loch Iall

5:07

0

0
2
Òran air Bhreith a Phrionnsa Tearlaich

5:12

0

0
3
Òran Eile don Phrionnsa

3:13

0

0
4
An Fhideag Airgid

4:16

0

0
5
Alasdair's Tune

4:51

0

0
6
Clò Mhic 'Ille Mhìcheil

3:04

0

0
7
Mo Rùn Gael Òg

3:03

0

0
8
Muladach Mi Is Mi Air Maineol

3:42

0

0
9
Gaelic Psalm Theme

3:40

0

0

Related Albums