Idolatry cover

Idolatry Album
by Devastation

1991
44:01
8 Tracks
1 Lyrics