Dusty... Definitely cover

Dusty... Definitely Album
by Dusty Springfield

1968
34:59
11 Tracks
9 Lyrics