XO cover

XO Album
by Elliott Smith

1998
44:45
13 Tracks
11 Lyrics