Str8 Killa cover

Str8 Killa Album
by Freddie Gibbs

2010
35:20
8 Tracks
2 Lyrics