Jack Scott cover

Jack Scott Album
by Jack Scott

1990
31:35
14 Tracks
6 Lyrics