Amoroso cover

Amoroso Album
by João Gilberto

1977
40:32
7 Tracks
1 Lyrics