Khaled profile

Khaled

Algerian raï singer-songwriter Khaled Hadj Ibrahim (Cheb Khaled)