Are You Still Certain?
Are You Still Certain?

Are You Still Certain? Lyrics Meanings
by Hercules
ft. Mashrou' Leila

3
Are You Still Certain? Music Video

Are You Still Certain? Lyrics

ك
مش كنت بتعرف الحق
قولي شو عاد صار معك
قولي
ما زال بتعرف الحق
كيف ماشي حالو معاك

دخلك
قولي
دخلك — قولي بعدك متأكد
قولي—- قولي بعدك متأكد

قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
بعدك بتعرف الحق

دخلك
لا حداً بيعرف الحق
كيف بتحكم بلا شك
قولي
ليش عاطي نفسك الحق
تحكي بلا إرتباك

دخلك
لا حداً بيعرف الحق
كيف بتحكم بلا شك
قولي
ليش عاطي نفسك الحق
تحكي بلا إرتباك

دخلك
قولي
دخلك — قولي بعدك متأكد
قولي—- قولي بعدك متأكد

قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
قولي بعدك متأكد
بعدك بتعرف الحق

Hey you
Didn't you used to know the truth?
How'd that play out for you?
Tell me
Since you know the truth
How's that working out for you?

Hey you
Tell me, are you still certain?
Tell me
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Do you still know the truth

Hey you
No one knows truth
How can you judge with such confidence?
Tell me
Why have you given yourself licence
To speak with such conviction

Hey you
Tell me, are you still certain?
Tell me
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Tell me, are you still certain?
Do you still know the truth

Writer(s): Andrew Roderick Earl Butler, Carl Gerges, Firas Abou Fakher, Haig Papazian, Hamed Khalil Sinno, Redhouane Braik
Copyright(s): Lyrics © Kobalt Music Publishing Ltd.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Are You Still Certain? Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Are You Still Certain?".

End of content

That's all we got for #

What Does Are You Still Certain? Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

628
Hot Tracks
Recent Blog Posts