Do parole cover
Do parole cover

Do parole Lyrics Meanings
by Sud Sound System

Reggae
2014
52

Do parole Lyrics

Gioia chiu ranne te tie nun c'è
Tie si la prima (beddra)
Tie si la sula.

Oh sine moi
Nu pueti immaginare quantu me brucia lu core
Se nu riescu te dicu te persona do parole
Pe quistu pe tie sta scriu te amore
Me chiedu se pò bastare
Nu sacciu se tene chiui tantu valore
Ma se possu rimediare spettu sulu nu segnale
Sicuru ca sta fiata nu su superficiale
Cu stau cu tie tegnu desideriu
Sta fiata dicu daveru
Sta fiata beddra pijame sul seriu
Te pregu beddra nu fare la tosta
Ha misu a nanzi a tie lu divietu te sosta
Dimme se ancora cu mie uei cu faci festa
Ca poi in fondu nienti te costa
Nu me lassare ancora arretu la porta
Tantu me settu te spettu te auru poi nu me mporta
Sinti la sula ca me pote ndrizzare (oh sine)
L'unica stella ca iou possu seguire (Terron Fabio)

E allora
Se te mie si nnamorata
Ancora oce comu la prima fiata
Nu me fare sempre la stizzata (no!)
Ca me riti pe ogne cosa (e dai!)
Ma affrontamu insieme sta vita
Etimu a du amu spaiatu
Cercamu truamu rimediu
Basta cu sacciu ca tie me uei
Iou nu me fermu chiui
Pe tie su sempre prontu cu bruciu

Gioia chiu ranne te tie nun c'è
Tie si la prima
Tie si la sula

Gioia chiu ranne te tie nun c'è
Tie si la prima
Tie si la sula

Sta sira lu core se sta duma (pe tie beddra)
Ca nc'è la luna
Ca nc'è la luna
Sta sira lu core se sta duma
(Se sta duma beddra mia)
Ca nc'è la luna
Ca brilla intra l'ecchi toi (intra l'ecchi toi)
E allora mena ce spietti camina
Sta notte scia ballamu assutta la luna
Ormai ae tantu tiempu ca nu lu facimu
Pe quistu poi ndi stizzamu
Sulu amore ndi meretamu
E allora mena camina è l'ura
Assutta la luna lu core se nnamura
Me pueti dire quiddru ca uei
Musica vera pe le ricchie mei
Dolce suonu pe nui doi (Nandu Popu)

Sai ca sempre te oiu
Perchè sulu tie me faci sta meiu
Quannu poi faci ca a mie me dici
Se avvera daveru lu sognu chiu bellu
Quiddru te tegnu te coste a mie
E cu te sentu presciata e tranquilla
Basta te isciu sorridere ca lu core me se inchie te gioia
Allora spicciala biessi puntusa
T'aggiu chiestu già puru scusa
Ca sai ca t'aggiu compresa
Moi turnamunne te paru a casa
Quannu facimu l'amore senza na pausa ete na cosa meravigliosa (Don Rico).

Gioia chiu rande te tie nun c'è
Tie si la prima
Tie si la sula.

Gioia chiu rande te tie nun c'è
Tie si la prima
Tie si la sula.

Writer(s): BLASI FERNANDO, MIGLIETTA FABIO, VAGLIO FEDERICO
Copyright(s): Lyrics © BMG Rights Management
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Do parole Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Do parole".

End of content

That's all we got for #

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Shop Now at Lyreka

Lyrics Discussions

Hot Tracks


0

86

Recent Blog Posts