Chuyen Xe Lam Chieu cover
Chuyen Xe Lam Chieu cover

Chuyen Xe Lam Chieu Lyrics Meanings
by Yen Khoa


Chuyen Xe Lam Chieu Lyrics

Trên chuyến xe lam đông người chiều nao
Xui mình không quen mà ngồi bên nhau
Trời mang nhiều trớ trêu chi
Người chưa hề biết quen gì
Sao ngồi gần như tình nhân si

Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu
Anh vội theo chân ngỏ hồn xôn xao
Làm quen chuyện vãn dăm câu
Niềm vui mộng ước ban đầu
Trong đã rồi mặt ngoài còn e

Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình
Trôi theo con nước vô tình
Anh lấy vợ người ta giàu có
Tình em như cát dã tràng biển Đông
Em muốn tìm chồng cho xong
Nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng

Trên chuyến xe lam đông người chiều nay
Nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay
Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang

Trên chuyến xe lam đông người chiều nao
Xui mình không quen mà ngồi bên nhau
Trời mang nhiều trớ trêu chi
Người chưa hề biết quen gì
Sao ngồi gần như tình nhân si

Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu
Anh vội theo chân ngỏ hồn xôn xao
Làm quen chuyện vãn dăm câu
Niềm vui mộng ước ban đầu
Nay kỷ niệm em một mình mang

Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình
Trôi theo con nước vô tình
Anh lấy vợ người ta giàu có
Tình em như cát dã tràng biển Đông
Em muốn tìm chồng cho xong
Nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng

Trên chuyến xe lam đông người chiều nay
Nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay
Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang

Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang

Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang

Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang

Writer(s): SU VINH BUI
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Chuyen Xe Lam Chieu Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Chuyen Xe Lam Chieu".

End of content

That's all we got for #

What Does Chuyen Xe Lam Chieu Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

1

478
Hot Tracks
Recent Blog Posts