Patty Smyth cover

Patty Smyth Album
by Patty Smyth

1998
43:52
10 Tracks
9 Lyrics