Whitney cover

Whitney Album
by Whitney Houston

1987
53:07
8 Tracks
2 Lyrics