Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi cover
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi cover

Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Lyrics Meanings
by Ho Quang Loc, Thu Trang


Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Lyrics

Thôi là hết anh đi đường anh
Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi
Còn mong gì hình bóng xa xôi
Nhắc làm gì chuyện năm xưa
Cho tim thêm ngẩn ngơ

Thôi là hết em đi đường em (cha cha cha cha)
Từ nay sầu dẫm nát tim côi (cha cha cha cha)
Vì sao trời đành bắt duyên em
Lỡ làng cùng người em thương
Lỡ làng cùng người em yêu

Từ đây anh xin người yêu (anh xin người yêu)
Đừng oán trách hay giận hờn gì anh (đừng giận nhé em)
Nếu trước chúng ta đừng biết (huh huh)
Thì thương nhớ không về trong đêm nay

Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết
Trong tim em có thấy như cô đơn
Tại em không nói hay tại anh không biết (huh huh)
Mà tình ta tan vỡ theo thời gian

Thôi là hết chia ly từ đây
Người phương trời kẻ sống bơ vơ
Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư
Nghe lòng mình còn thương ai
Nghe lòng mình còn yêu ai

Thôi là hết anh đi đường anh
Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi
Còn mong gì hình bóng xa xôi
Nhắc làm gì chuyện năm xưa
Cho tim thêm ngẩn ngơ

Thôi là hết em đi đường em (cha cha cha cha)
Từ nay sầu dẫm nát tim côi (cha cha cha cha)
Vì sao trời đành bắt duyên em
Lỡ làng cùng người em thương
Lỡ làng cùng người em yêu

Từ đây anh xin người yêu (anh xin người yêu)
Đừng oán trách hay giận hờn gì anh (đừng giận nhé em)
Nếu trước chúng ta đừng biết (huh huh)
Thì thương nhớ không về trong đêm nay

Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết
Trong tim em có thấy như cô đơn
Tại em không nói hay tại anh không biết (huh huh)
Mà tình ta tan vỡ theo thời gian

Thôi là hết chia ly từ đây
Người phương trời kẻ sống bơ vơ
Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư
Nghe lòng mình còn thương ai
Nghe lòng mình còn yêu ai

Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư
Nghe lòng mình còn thương ai
Nghe lòng mình còn yêu ai

Writer(s): PHUNG DINH LAM
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi".

End of content

That's all we got for #

What Does Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts