Isikhathi Siyimali

Isikhathi Siyimali Lyrics Meanings
by Ladysmith Black Mambazo


Isikhathi Siyimali Lyrics

Wadlala ngomsebenzi mfowethu
Musa ke
Musa ukudlala ngomsebenzi

Ezinsukwini zabokhokho kwakulungile
Sasibusa, sikhumba ngophakathi
Sidla ngodaka

Kodwa namhlanje
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi seyimali
Iskhathi, 'skhathi, 'skhathi mfowethu
Isikhathi siyimali

Yilowo nalowo
Yilowo nalowo
Uphiwe umsebenzi wakhe

Wena
Waqeketh'izindaba zabantu
Ezakho zimi kanjani na? (Thula)

Ukhulumela futhi hom hom hom
Izindaba zabantu (Thula)
Ukhulumela futhi izindaba zabantu
Hom, hom, hom

Time my brother (Time, time, time my brother)
Time is money
Time my brother (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money
Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money

In the days of today (Time, time, time my brother)
Time is money
In the days of today my brother (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money
Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money
Ezinsukwini zanamhlanje (Time, time, time my brother)
Time is money
Nowadays (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money
Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money

My brother (Time, time, time my brother)
Time is money
I want to tell you something (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money
Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money

Time is money (Time, time, time my brother)
Time is money

Writer(s): JOSEPH SHABALALA
Copyright(s): Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Isikhathi Siyimali Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Isikhathi Siyimali".

End of content

That's all we got for #

What Does Isikhathi Siyimali Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts