Cầu tre kỷ niệm cover
Cầu tre kỷ niệm cover

Cầu tre kỷ niệm Lyrics Meanings
by Ngoc Son


Cầu tre kỷ niệm Lyrics

Trường tan em về anh thẫn thờ
Cặp da trang vở cùng mộng mơ
Tảng đá bến đò hẹn hò chim líu lo
Bướm ong bay nhởn nhơ
Dệt thơ em áo học trò

Trường tan em về hoa nắng nhiều
Hàng cau dây trầu cũng ngừng leo
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh anh khó đi
Trót yêu nên cứ theo
Cầu tre xin hiểu thân nghèo

Hè đến ve kêu nghe rã rời
Trường lớp chia tay không tiếng cười
Nhặt chùm phượng rơi
Chẳng còn ai chơi hoa ép thư mời

Hè đến ve kêu thêm rối bời
Tình đã bay cao theo cảnh đời
Một người yên nơi một người chơi vơi
Em nỡ quên lời

Trường tan bây giờ em vắng rồi
Cặp da trang vở cũng mồ côi
Tảng đá bến đò ngõ về sao lẻ loi
Bóng mây soi nước trôi
Cầu tre lắt lẻo anh buồn

Trường tan em về anh thẫn thờ
Cặp da trang vở cùng mộng mơ
Tảng đá bến đò hẹn hò chim líu lo
Bướm ong bay nhởn nhơ
Dệt thơ em áo học trò

Trường tan em về hoa nắng nhiều
Hàng cau dây trầu cũng ngừng leo
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh anh khó đi
Trót yêu nên cứ theo
Cầu tre xin hiểu thân nghèo

Hè đến ve kêu nghe rã rời
Trường lớp chia tay không tiếng cười
Nhặt chùm phượng rơi
Chẳng còn ai chơi hoa ép thư mời

Hè đến ve kêu thêm rối bời
Tình đã bay cao theo cảnh đời
Một người yên nơi một người chơi vơi
Em nỡ quên lời

Trường tan bây giờ em vắng rồi
Cặp da trang vở cũng mồ côi
Tảng đá bến đò ngõ về sao lẻ loi
Bóng mây soi nước trôi
Cầu tre lắt lẻo anh buồn

Writer(s): SU VINH BUI
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Cầu tre kỷ niệm Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Cầu tre kỷ niệm".

End of content

That's all we got for #

What Does Cầu tre kỷ niệm Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
by Korn

1

532
Hot Tracks
Recent Blog Posts