Logo Te Pate cover
Logo Te Pate cover

Logo Te Pate Lyrics Meanings
by Olivia, Opetaia Foa'i, Talaga Steve Sale


Logo Te Pate Lyrics

Ke manatua
Faiga iena
Te luelue
Te malohi
Ina hiva

Ke manatua
Faiga iena
Te fiafia te malie
Ina hiva

Hau la ke ta o
Kuku mai to lima
Hau la ke ta o
Hau ta hihiva
Hau la ke ta o
Kuku mai to lima
Hau la ke ta o
Ko koe taku pele e fofou ai au Tamilomilo fakatamilomilo
E kua ninimo toku ulu
Tamilomilo fakatamilomilo
Toe fai toe fai ke manino

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo ki te pate aue
Ma te luelue

Writer(s): OPETAIA TAVITA FOA'I
Copyright(s): Lyrics © Walt Disney Music Company
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Anna Of The North

0

25
by Jimmie Allen

0

15