C.K. cover

C.K. Album
by Chaka Khan

1988
49:47
10 Tracks
7 Lyrics