Vaggvisa (Cradle song)
Vaggvisa (Cradle song)

Vaggvisa (Cradle song) Lyrics Meanings
by Peter Ekberg Pelz

Vaggvisa (Cradle song) Music Video

Vaggvisa (Cradle song) Lyrics

Lilla Carl, sof sött, i frid
Du får tids nog vaka
Tids nog se vår onda tid
Och hennes galla smaka
Verlden är en sorge-ö
Bäst man andas, skall man dö
Och bli mull tillbaka

En gång, där en källa flöt
Förbi en skyl i rågen
Stod en liten gosse söt
Spegla sig i vågen
Bäst sin bild han såg så skön
Uti böljan, klar och grön
Bäst han inte såg'en

Ja så är med vår lefnad fatt
Och så försvinna åren
Bäst man andas godt och gladt
Så lägges man på båren
Lilla Carl skall tänka så
När han ser de blommor små
Som bepryda våren

Vyssa lulla, lilla Vän
Din välgång alla gläda
När du vaknar, sku vi sen
Dig klippa häst och släda
Bygga korthus, blåsa kull
Sofva nu, lull lull lull
Och små visor kväda

​Mamma har åt barnet här
Små guld-skor och guld-kappa
Och om Carl beskedlig är
Så kommer rätt-nu pappa
Lilla barnet namnam ger
Vyssa lulla! Ligg nu ner
Och din kudde klappa

Writer(s): Carl Bellman
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Vaggvisa (Cradle song) Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Vaggvisa (Cradle song)".

End of content

That's all we got for #

What Does Vaggvisa (Cradle song) Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

1K
Hot Songs
Recent Blog Posts