Ave Maria cover
Ave Maria cover

Ave Maria Lyrics Meanings
by Peter Jöback


Ave Maria Lyrics

Ave Maria
Jungfru skön
Du hör min bön, du ser minnet
Du väntar blid i mörkrets tid
Giv hopp och tro
led mig hem i frid
Jag vilar lugnt när natten skrider
Som barnet i din trygga famn
Om ondskan vill ha krig och strider
Då ska jag viska ömt ditt namn

Ave Maria
Ave Maria
Gratia plena
Maria
Gratia plena
Maria
Gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus, tecum

För tid som flytt
Och återstoder
Vi ber till dig i himlens krön
Välsigna barnet och hans moder
En himmelsk drottning, hör vår bön
Ave Maria
Ave Maria

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Ave Maria Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Ave Maria".

End of content

That's all we got for #

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Shop Now at Lyreka

Lyrics Discussions

Hot Tracks

Recent Blog Posts