Back in the Days
Back in the Days

Back in the Days Lyrics Meanings
by Rocco Hunt
ft. Mario Biondi

Back in the Days Music Video

Back in the Days Lyrics

Vuliv nu ritorn e fuoc
Allor back in the days
A quand a scen nun s pumpav tutt chesta munnezz
Aropp tutt sti premi mo teng qualche certezz
Ca nun m lev ra miez fin quand nun stat a piezz
Stu piezz r'evr è o top sient a Rocco e pò nun scinn acopp
A dignità re frat mì s sta perdenn aret a robb
Stu piezz è nfam comm e mobb comm e siren e nott
O gas rint a stu blunt cammin a New York
Back in the days a quand sta robb er over
A gent nun s vattev ind e jam p cinquant eur (frà)
Back in the days a quand nun c stev problem
Primm ancor e l'etichett re marchett ro sistem
Tenev nu mit po aropp l'agg canusciut
Mo teng nu mitra k spar rim a bazook
Hunt è turnat e sti cantant e chiur ind e studio
Primm ric so vennut po m ncuntr e m salut

Back in the days, when we we're young
Runnig in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Back in the days, when we we're young
Runing in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Back in the days a quand nun c stev na lir
E a gent m'apprezzav sul pcchè er Rocchin (frà)
Back in the days e tiemp re primm video
Tutt l'Italia a pecr, evr sess e rim
Nu cumpagn chesta ser ha lasciat a vita terren
Lasciann duje figl a cas e mo chi cazz ce manten
Crisciut ind e cas ugual e popolar l'alveare
Arò l'odio t scoppia arind comm a bomba nucleare
Io rest a gall ind a stu mar e squal
A storia è tal e qual
Ca p colp e sta munnezz amici fann o par e o spar
Facc e merd for e bar guardn stuort pcchè o sann
Zer cunfrenz l'indifferenz se sta magnann
Aggià capì ca ind a stu munn nun song tutt tal e qual
Io nun m fid chiù e nisciun a chest età nun è normal
Ncap teng o temporal e n'è na cosa temporanea
Vuless turnà a ciamp e truà tutt tal e qual

Back in the days, when we we're young
Run in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Back in the days, when we we're young
Runnig in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Sta città stanott è a nostr
Pront a fa partì sta giostr
E nfam s'anna sciacquà a vocc
E bruc cu nu disc a mostr
Rocc è turnat e allor puortc o champagne
Pumpan o disc nuov ind a machin che cumpagn
Nu criatur ind a nu sicchj r'acqua
E pier ind a natur
Addo nonnm m purtav o pomerigg a magnà a frutt
Currev rint a terr spuorc e fang che scarp distrutt
Che recchie a sventol assumigliav a dumbo
Back in the days, when we we're young
Run in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Back in the days, when we we're young
Run in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days

Back in the days, when we we're young
Runnig in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days
Back in the days, when we we're young
Runnig in the rain, touchin' in the sky
Back in the days, back in the days

Writer(s): Rocco Pagliarulo, Davide Bassi
Copyright(s): Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Back in the Days Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Back in the Days".

End of content

That's all we got for #

What Does Back in the Days Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

580

1

487

1

3K
Hot Tracks
Recent Blog Posts