YONN GUI cover
YONN GUI cover

YONN GUI Lyrics Meanings
by William Baldé


YONN GUI Lyrics

Yönn-gui sorry-na
Bokö narré deff
Ci suffü taü-gui...
Yönn-gui dina gudü
Bo-cy narré diarr
Di-tallal, ça kanaam
Ta bagna tégy tank...
Wahé lö metti yagül... leygi mü diêkh
Gaal yangy-dem cy ndokh-gy
Batcha nek khamna famü dièm
Wahé dü yag, dina nü taffé-sü !

Yönn-gy dina diaffé
Büla diarralé
Cy mussy-beup kharré
Yönn-gui diss-na
Wahé bull-topo-to ndakh
Bü mané bü nac... lu-munaane
Yönn-gui diaffé-na
Büla diarraté
Cy mussy-beup kharré
Yönn-gui dissna
Wahé bull-topo-to ndakh
Bü mané bü nac... lu-mu-naane...

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions


1

415

Hot Tracks

by Bazzi

0

11
by Mitchell Tenpenny

0

4
by Benny Blanco, Halsey, Khalid

0

8

0

4