Cos Cos Cos cover
Cos Cos Cos cover

Cos Cos Cos Lyrics Meanings
by Clementino

384

Cos Cos Cos Lyrics

Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Viviamo tra pareti che si chiudono e tu in mezzo
Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo
Super funk in una busta sound pittoresco
Un lavoratore col datore disonesto

Ma sta metropolitan a vint' ann scavat'
Ma a stat' facenn
O a stat' cercann
O' stat c'ingann
Ma quan' pigliamm
Tre nummer pu' banculott che ca' nun c'stamm
Rint' I post staj facend a fila a quattr semman
Stamm april ma me vuless fa' natal a cas'
Rint' e trasmission fra' ce' stann e criminal
Quirinale, viminale e tutt'italia che 'rinal

Guardo a television, so' tutt' ugual,
Sti programm aro' se chiagne, pur se mor' a zanzara
Na' città che sta incazzat, ch'ha chiappat mazzat
O'sang e san gennaro a stu gir' s'è ghiacciat! (Mamm' e che fridd! !!)

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Tu nun hai fatt a'manovr, hai fatt a retromarc
Ma n'hai guardat u'specchiett, e aret a chist è schiacc
Ta racuord è sta città tra mandulin è limun
E c'hai lasciat 'int a giungla ma n'hai pavat l'imu
Fridd comm' l'igloo pur se u' sol è sicur
Tu tien a facc' è c**** rap ca' facc' paur
Ehi pur' tu nata carta conosciut
Na vacanza addo' sto mar u' vir' ancor tutt' scur
Ncopp' a sti muntagn, sul fiamm, sul tanf
Hai magnat e t'ha liccat è baff o'frat fatt u' selfie
Mentr car o'cornicione a galleria
Vec' chiù mangià rint' a tv ca dint tutt o'frig mio.

Internet è nato a napoli e lo sai
Dalle signore sui balconi n'ciucio web wifi
Come pino e troisi part' ro' nient' o'frat
E come alessandro siani na risat' c'ha semp salvat! (te voglio fa' capì)

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Ramm o' tiemp' che t' faccio capì frà qual'è o'problem
Master chef, o'mar ca' è velen
N'copp o'bit certamente spir' tant sentiment
Tutt' boss, buc n'front, tutt' salvator cont

Rat'c na man pè n'ascì
Part ra luntan a' casa mi
Ca cap' rint' o'sol c'asciuttamm
Fratellì tu sai mo ch' aspettamm

È nu' miracol pa' gente
Signò tien'm present
Fall pè chi mo te sta senter ma o'mezz sa rallent
È nu' miracol pa' gente
Signò tien'm present
Fall pè chi mo te sta senter ma tutt' sa rallent

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?) Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Viviamo tra pareti che si chiudono e tu in mezzo
Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo
Super funk in una busta sound pittoresco
Un lavoratore col datore disonesto

Ma sta metropolitan a vint' ann scavat'
Ma a stat' facenn
O a stat' cercann
O' stat c'ingann
Ma quan' pigliamm
Tre nummer pu' banculott che ca' nun c'stamm
Rint' I post staj facend a fila a quattr semman
Stamm april ma me vuless fa' natal a cas'
Rint' e trasmission fra' ce' stann e criminal
Quirinale, viminale e tutt'italia che 'rinal

Guardo a television, so' tutt' ugual,
Sti programm aro' se chiagne, pur se mor' a zanzara
Na' città che sta incazzat, ch'ha chiappat mazzat
O'sang e san gennaro a stu gir' s'è ghiacciat! (Mamm' e che fridd! !!)

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Tu nun hai fatt a'manovr, hai fatt a retromarc
Ma n'hai guardat u'specchiett, e aret a chist è schiacc
Ta racuord è sta città tra mandulin è limun
E c'hai lasciat 'int a giungla ma n'hai pavat l'imu
Fridd comm' l'igloo pur se u' sol è sicur
Tu tien a facc' è c**** rap ca' facc' paur
Ehi pur' tu nata carta conosciut
Na vacanza addo' sto mar u' vir' ancor tutt' scur
Ncopp' a sti muntagn, sul fiamm, sul tanf
Hai magnat e t'ha liccat è baff o'frat fatt u' selfie
Mentr car o'cornicione a galleria
Vec' chiù mangià rint' a tv ca dint tutt o'frig mio.

Internet è nato a napoli e lo sai
Dalle signore sui balconi n'ciucio web wifi
Come pino e troisi part' ro' nient' o'frat
E come alessandro siani na risat' c'ha semp salvat! (te voglio fa' capì)

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Ramm o' tiemp' che t' faccio capì frà qual'è o'problem
Master chef, o'mar ca' è velen
N'copp o'bit certamente spir' tant sentiment
Tutt' boss, buc n'front, tutt' salvator cont

Rat'c na man pè n'ascì
Part ra luntan a' casa mi
Ca cap' rint' o'sol c'asciuttamm
Fratellì tu sai mo ch' aspettamm

È nu' miracol pa' gente
Signò tien'm present
Fall pè chi mo te sta senter ma o'mezz sa rallent
È nu' miracol pa' gente
Signò tien'm present
Fall pè chi mo te sta senter ma tutt' sa rallent

Ah!
Quan facc' rap o'frat vac in overdose
Cos cos cos cos cos o' frat cos?
Quan facc' rap o'frat a capa na rapos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Quan facc' rap o'frat so pericolos'
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
Cos cos cos cos cos o'frat cos?
(Cos cos cos cos cos o'frat cos?)

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks


0

10
by Sheck Wes

0

5